Eerste blad    Vorig blad    Blad 3 van 129 bladen Volgend blad    Laatste blad

61    Johanna BAAIJENS, geboren 1919, overleden op 09-02-1986 te Middelburg.
Gehuwd met Hendrik JONGEPIER (zie 1709).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie 1708).

62    Anthonie BAAN, Tuinman (Tuinder), geboren 1882 te Zwijndrecht (Zh), zoon van Teunis BAAN (zie 67) en Adriaantje STIJNIS (zie 4622).
Gehuwd op 05-03-1903 te Hendrik Ido Ambacht (Zh), (Huwelijksakte 3/1903) met Toosje van den BERG, 19 jaar oud (zie 587).
 
63    Gerrigje BAAN, geboren op 23-10-1921 te Sliedrecht.
 
64    Gerrigje BAAN, geboren op 23-10-1921 te Sliedrecht.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 01-12-1938 te Dordrecht, gescheiden op 08-11-1939 te Dordrecht, van tafel en bed van Johannes SCHEURWATER (zie 3726).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus (zie 3252).

65    Jannigje BAAN.
Gehuwd te Hendrik Ido Ambacht (Zh) met Leendert van NOORT (zie 2437).
Uit dit huwelijk:
   1.  Suzanna (zie 2438).

66    Johanna BAAN, geboren 1900 te Zwijndrecht (Zh), overleden 1966 te Ermelo (Gd).
Ondertrouwd te Zwijndrecht (Zh), gehuwd op 09-06-1921 te Zwijndrecht (Zh) met Thomas SCHEURWATER, 25 jaar oud (zie 4048).
 
67    Teunis BAAN, Tuinman (Tuinder), geboren te Zwijndrecht (Zh).
Gehuwd met Adriaantje STIJNIS (zie 4622).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonie (zie 62).

68    Teuntje BAAN.
Gehuwd met Pieter van de MERWE (zie 2290).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pleun (zie 2291).

69    Cornelia van BAAREN, geboren op 25-04-1938 te Lienden, dochter van Hendrikus Johannes van BAAREN (zie 70) en Gerritje Johanna van ZETTEN (zie 5275).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-08-1965 te Lienden met Cornelis Adrianus SCHEURWATER, 30 jaar oud (zie 3331). Wonen Bommelsestraat 19 te Ophemert. Tel. 03445-1221.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje Johanna (zie 3467).

70    Hendrikus Johannes van BAAREN.
Gehuwd met Gerritje Johanna van ZETTEN (zie 5275).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia (zie 69).

71    Arij Aartsen BAAS, overleden 1834 te Hendrik Ido Ambacht (Zh), voor
Vermoedelijk is hij 26-10-1813 overleden.
Gehuwd met Johanna SINT NICOLAAS (zie 4214).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Arijse (zie 76).
   2.  Rookje (zie 75).

72    Hendrika Johanna (Riet) BAAS, dochter van Leendert A. BAAS (zie 74) en Annie Wilhelmina TERLOUW (zie 4685).
Ondertrouwd op 23-09-1964 te Hendrik Ido Ambacht (Zh), gehuwd op 09-10-1964 te Hendrik Ido Ambacht (Zh) met Jacob SCHEURWATER, 25 jaar oud (zie 3598), (Wonen Ydenhove 73, Hendrik Ido Ambacht. Tel. 01858-120262).
Uit dit huwelijk:
   1.  Agé (zie 3155).
   2.  Leanne (zie 3766).
   3.  Anthoinette (zie 3200).

73    H.J. BAAS.
Gehuwd te Hendrik Ido Ambacht (Zh).
Uit dit huwelijk:
   1.  Agé SCHEURWATER (zie 3156).
   2.  Anthoinette SCHEURWATER (zie 3201).
   3.  Leanne SCHEURWATER (zie 3767).

74    Leendert A. BAAS.
Gehuwd met Annie Wilhelmina TERLOUW (zie 4685).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Johanna (Riet) (zie 72).

75    Rookje BAAS, geboren op 17-11-1810 te Ridderkerk (Zh), gedoopt op 02-12-1810 te Ridderkerk (Zh), (DTB-Ridderkerk boek R19 folio 211), dochter van Arij Aartsen BAAS (zie 71) en Johanna SINT NICOLAAS (zie 4214).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-11-1834 te Ridderkerk (Zh), (Letterlijke tekst van hun huwelijksakte nr. 28/1834: "In het jaarachttienhonderdvierendertig, den veertienden November, des avonds omhalf zeven uren, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van denBurgerlijken Stand der gemeente Ridderkerk, op het Huis der Gemeentegecompareerd: Cornelis Bravenboer, geboren te Heer Oudelands Ambacht, enwonende te Ridderkerk, van beroep Bouwknecht, weduwnaar van AdriaantjeWilborn, overleden te Ridderkerk, blijkens Extract uit het Register vanoverlijden aldaar, op den dertigsten October dezes jaar, door denBurgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand dier Gemeenteafgegeven, oud negen en twintig jaren, meerderjarige zoon van CornelisCornelisse Bravenboer, Bouwman, wonende te Heerouderlands Ambacht,hierbij tegenwoordig en tot dit huwelijk zijne toestemmimg gevende, envan Teuntje Paulusse Vlieg, overleden te Heeroudelands Ambacht. EnRookje Baas, geboren en wonende te Ridderkerk, dienstbode, oud drie entwintig jaren, meerderjarige dochter van Arij Baas en Johanna SintNicolaas, beiden, zoowel als hare grootouders van beide zijden,overleden, en wel haren vader in de voormalige vereenigde Gemeente vanHendrik Ido Ambacht, blijkens Extract uit het Register van overlijdenaldaar, op den vier en twintigsten October dezes jaars, door denBurgemeester dier gemeente afgegeven, hare grootouders van 'svaderszijde te Ridderkerk, blijkens Extracten uit het Begraaf Registeraldaar, op den dertigsten October dezes jaars, door den Burgemeester,Ambtenaar van den Burgerlijken Stand dier Gemeente geteekend, en haargrootouders van 's moederszijde te Strijen, blijkens Extracten uit hetRegister van overlijden aldaar op den vierden November dezes jaars, doorden Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stant dier Gemeenteafgegeven. En hebben gemelde Cornelis Bravenboer en Rookje Baas onsverzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, wwarvan deafkondigingen voor het Huis der Gemeente alhier zijn gedaan, op dentweeden en den Negenden November dezes jaars. beide Zon(s?)dagen. Geeneverhindering tegen gemeld huwelijk ter onzer kenisse zijnde gekomen,hebben wij aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der.........................stukken, alsmede van het zelfde hoofdstuk van.............. van het Burgerlijk wetboek, ieder der aanstaandeEchtgenoten afgevraagd of zij elkander tot man en vrouw wilde nemen,waarop door elk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij inNaam der wet verklaard dat Cornelis Bravenboer en Rookje Baas door hethuwelijk verenigd zijn, van welk alles wij acte hebben opgemaakt integenwoordigheid van Gerrit Groenenboom, oud negen en twintig jaren,vlasboer; Gerrit Velthuizen, oud zeven en twintig jaren, Metselaar;Cornelis Bakker, oud vijf en veertig jaren; en Cornelis Oosthoek , ouddrie en dertig jaren, beide arbeiders, alle vier wonende te Ridderkerk,welke deze acte, na gedane voorlezing nevens ons en den Bruidegom,benevens zijnen vader hebben onderteekend, verklarende de Bruid niet tekunnen schrijven." (was get.) Cornelis Bravenboer Cornelis Bravenboer(vader) G. Groenenboom G. Velthuizen Corn. Bakker Corn. Oosthoek. Daarnais de acte ondertekend door de ambtenaar van de Burgelijke Stand, J.J.de Kievit (?). Echtgenoot is Cornelis Cornelisz. BRAVENBOER, 29 jaar oud (zie 956).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna (zie 951).
   2.  Anna (Antje) (zie 952).
   3.  Annigje (zie 953).
   4.  Susanna (zie 962).
   5.  Jannigje (zie 958).

76    Willem Arijse BAAS, geboren te Ridderkerk (Zh), gedoopt op 13-03-1808 te Ridderkerk (Zh), (Bron DTB-Ridderkerk boek 7 folio 377), zoon van Arij Aartsen BAAS (zie 71) en Johanna SINT NICOLAAS (zie 4214).
 
77    Anna (Annie) BAAUW, geboren op 23-11-1941 te Vlaardingen.
Gehuwd met Jacob (Jaap) SCHEURWATER (zie 3601).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (Henk) (zie 3522).
   2.  Gerardus Adriaan (Gerard) (zie 3432).
   3.  Cornelis (Cor) (zie 3328).
   4.  Arie (zie 3246).
   5.  Gerda (zie 3442).

78    Daniel de BAENROCKS, overleden 1345 te Stavoren, zoon van Daniel de BURCHTBOUWER (zie 1012) en N.N. (zie 2486).
Gehuwd met N.N. (zie 2485).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk van de MERWEDE (zie 2298).

79    Jan BAK, Scheepstimmerman.
Gehuwd met Aartje KREUKNIET (zie 1873).
Uit dit huwelijk:
   1.  Suzanna (zie 80).

80    Suzanna BAK, geboren op 17-03-1873 te Hendrik Ido Ambacht (Zh), overleden op 08-11-1973 te Hendrik Ido Ambacht (Zh) op 100-jarige leeftijd, begraven te Hendrik Ido Ambacht (Zh), dochter van Jan BAK (zie 79) en Aartje KREUKNIET (zie 1873).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-03-1893 te Hendrik Ido Ambacht (Zh), (Huwelijksakte 1/1893) met Anthonie SCHEURWATER, 19 jaar oud (zie 3203).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie 3307).
   2.  Jan (zie 3632).
   3.  Cornelis (zie 3309).
   4.  Aartje Adriana (zie 3099).
   5.  Adriana Aartje (zie 3130).
   6.  Johanna (zie 3714).
   7.  Aantje (zie 3094).
   8.  Pieter (zie 3928).
   9.  Jacob (zie 3594).
   10.  Jacoba (zie 3603).

81    Willemke BAKHUIZEN.
Gehuwd. Vermoedelijk zijn zij omstreeks 1775 in Ouderkerk aan de Ijssel gehuwd. Partner is Zier de KONING (zie 1827).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Ziersdr. (zie 1822).
   2.  Lijntje Sierdr. (zie 1824).

82    Aaltje BAKKER.
Gehuwd met Teunis KLOOTWIJK (zie 1808).
Uit dit huwelijk:
   1.  Otto Job (zie 1806).

83    Anna BAKKER, gedoopt op 21-07-1793 te Zwijndrecht (Zh), overleden op 31-07-1838 te Zwijndrecht (Zh) op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-11-1815 te Zwijndrecht (Zh) met Clement BEZEMER, 22 jaar oud (zie 627).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (Anna) (Antje) BEZEMER CLEMENTSDR. (zie 633).

84    Arie BAKKER, geboren 1877, overleden op 05-01-1885 te Hendrik Ido Ambacht (Zh). Adres van overlijden: A 1. Overlijdensakte 1/1885. Zoon van Leendert BAKKER (zie 92) en Trijntje KRUITHOF (zie 1992).
 
85    B. BAKKER, geboren te Hendrik Ido Ambacht (Zh), dochter van Willem Meeuwis BAKKER (zie 98) en Anna Maria van de GRAAF (zie 1356).
Gehuwd te Hendrik Ido Ambacht (Zh) met Pieter Gerrit SCHEURWATER (zie 3945). Wonen Brederodehof 19, Hendrik Ido Ambacht. Tel. 01858-15557.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonie (zie 3209).
   2.  Margret (zie 3822).
   3.  Peter (zie 3903).
   4.  Willem (zie 4105).

86    Corine BAKKER, dochter van Meeuwis BAKKER (zie 95) en Adriana Heiltje SCHEURWATER (zie 3133).
 
87    Cornelia BAKKER, geboren te Zwijndrecht (Zh), dochter van Leendert BAKKER (zie 92) en Trijntje KRUITHOF (zie 1992).
Gehuwd op 03-11-1904 te Hendrik Ido Ambacht (Zh) met Arie van den BERG, 31 jaar oud (zie 209).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert (zie 423).
   2.  Maria (zie 463).
   3.  Trijntje (zie 588).
   4.  Pieter (zie 502).
   5.  Thomas (zie 581).
   6.  Hendrik (zie 327).
   7.  Jan (zie 373).
   8.  levenloze dochter van Arie (zie 439).

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software