Eerste blad    Vorig blad    Blad 31 van 129 bladen Volgend blad    Laatste blad

997    Neeltje BROUWER, geboren te Dussen, overleden op 14-03-1836 te Zwijndrecht (Zh), (In Puttershoek werd zij Neeltje Broeder genoemd).
Gehuwd op 07-06-1834 te Zwijndrecht (Zh) met Hendrik (Henry) SCHEURWATER (zie 3530).
 
571    van BROUWERSHAVEN.
Gehuwd met Jenneke van KRIEKEN (zie 1).
 
999    W. de BRUIJN.
Gehuwd te Hendrik Ido Ambacht (Zh) met Maaike SCHEURWATER (zie 3802).
 
1000    Ariaantje Rom de BRUIJNE.
Gehuwd 1720 te Strijen (ZH). Na het overlijden van Cornelis Teuwe in ca. 1752, is zijn weduwehertrouwd in 1755. Echtgenoot is Cornelis Teuwe (Teeuwisz.) BARENDRECHT (BARENDREGT) (zie 115). Cornelis Teuwe Barendregt zijn vrouw is overleden. Hij compareert4-12-1729 voor de diakenen en zegt zijn drie kinderen niet te kunnenonderhouden als de diaconie niet een meisje "beschikt" om voor dekinderen te zorgen. De diaconie besloot dat de 2 jongste kinderenbesteed worden en dat hij voor het oudste zorgt. Hij zei op 11-12-1729toe dit in overweging te nemen. Cornelis heeft in Strijen nagevraagd "ofer een zekere bedaegde meijt buiten dienst was". "om sijne kinderen tekunnen waernemen". Zij was echter al in dienst. Hij heeft toen inPuttershoek een meisje van 16 jaar gehuurd, het armbestuur slaat dit afen zegt het jongste kind te willen besteden. Als hij ook de anderekinderen niet kan onderhouden, dat dan het armbestuur hem zal bedelen.Op 18-12-1729 had het armbestuur vernomen dat hij een andere meid inhuis genomen had "die gants niet een goede naam had en hij reeds eeniggoud en silver van zijn overleefde vrouw verkogt had". Besloten werd omzijn goederen te laten opschrijven door schout en schepenen en deze teverkopen, omdat hij nog 3 jaar landpacht aan de armen schuldig was.Cornelis is daar vermoedelijk erg van geschrokken. Op 1-1-1730 zegt hijdat hij de meid weggedaan heeft en verzoekt of het jongste kind besteedkan worden. Hij zal proberen voor de twee anderen de kost te winnen,mits het armbestuur zijn goederen niet zal verkopen. Cornelis beloofdedaarbij niets te zullen vervreemden buiten kennis en toestemming van hetarmbestuur. Dit werd toegestaan als hij zich maar aan die afspraak zouhouden. Anders zullen de armen zijn goederen alsnog verkopen. Zijnjongste kind werd van 22-2-2730 besteed tot 1-5-1730 bij Maarten Aldersvan de Wilt voor f 13-16-0. Op 30-4-1730 werd zijn kind Maartje besteedvoor 23 stuivers per week bij Teunis Teunisse van Capel. Cornelis konzijn gezin dus niet meer verzorgen. Drie weken later, op 21-5-1730stelde de kerkeraad van Sint Anthoniepolder als weesmeester voor, om deboedel van Cornelis te verkopen. Dit werd goedgekeurd en ten uitvoergelegd op 29-5-1730. De opbrengst werd aan de diaconie gegeven. Hij hadnog achterstallige schuld aan het armbestuur. Deze kregen op 4-2-1733 deopbrengst. Inmiddels was de huur van 150 roe land van de armen,laatstelijk door hem gehuurd, verhuurd aan Arie Jacobs Kleijnendorstvoor f 6,- per roe (10-2-1731) Verder vinden we in de betreffendearchiefstukken nog de volgende aantekeningen: "Zijn kinderen lijdenzoveel ellende, dat "het te dugten is dat zij in haar ellenden zullenvergaan indien er niet bijtijds in voorsien wordt." Kinderen zullenbesteed worden, doch eerst zal de vader er over aangesproken worden(26-12-1731). Op 4-2-1733 is het geld gekomen uit verkoop van zijnboedel, f 60-8-0, door het gerecht aan de diaken Jacob Ariens Monstergegeven.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
1001    Cornelia de BRUIN, geboren 1847 te Oud Alblas (ZH), overleden op 15-05-1898 te Hendrik Ido Ambacht (Zh), , 's middags half zes op het adres Wijk A 52 (Overlijdensakte 25/1898), dochter van Cornelis de BRUIN (zie 1002) en Jaantje van der ZOUWEN (zie 5300).
Gehuwd op 04-01-1873 te Hendrik Ido Ambacht (Zh). Bastiaan was weduwnaar van Johanna Zwartbol, toen hij met Cornelia inhet huwelijk trad. Zie huwelijksakte: 1/1873. Cornelia was toen 25 jaar. Echtgenoot is Bastiaan van den BERG, 49 jaar oud (zie 233), . Het gezin woonde huisnummer A 38.
Uit dit huwelijk: 14 kinderen.
 
1002    Cornelis de BRUIN, geboren te Oud Alblas (ZH).
Gehuwd te Oud Alblas (ZH) met Jaantje van der ZOUWEN (zie 5300).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia (zie 1001).

1003    Johanna Maria Cornelia de BRUIN.
Gehuwd op 26-06-1975 met Johannes WITTEBOL, 18 jaar oud (zie 5257).
 
1004    J. de BRUIN.
Gehuwd met Elisabet Rebecca SCHEURWATER (zie 3393).
 
1005    Thijsje de BRUIN.
Gehuwd met Gerrit SPRUIT (zie 4546).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs (zie 4552).

1006    Jannetje (Jannie) van de BRUINHORST.
Gehuwd met Coop KOEKOEK (zie 1816).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilma Petra (zie 1817).

1007    Teuntje BRUSSE.
Gehuwd op 10-11-1833 te Westmaas (Zh) met Pieter de PENNING, 47 jaar oud (zie 2778).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna (zie 2599).
   2.  Geertrui (zie 2639).
   3.  Adriaantje (zie 2589).

1008    Willemijntje BUITENDIJK.
Gehuwd met Wijnand Thomassen van den BERG (zie 593).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1009    Ricardo BUITENEN.
Gehuwd op 30-08-1990 te Rotterdam (Zh) met Bastiaantje de PENNING, 24 jaar oud (zie 2615).
 
1010    F.A.H. BUITENHUIS.
Gehuwd met Cornelis van NAMEN (zie 2374), (wonen Marsdiep 12, 3332 TC Zwijndrecht).
 
1011    Bernardina Maria ten BULTE, overleden op 18-09-1972 te Dordrecht (ZH), in het Gemeenteziekenhuis, Bankastraat 57,.
Gehuwd met Johannes Hermanus BRAAM (zie 945).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
1012    Daniel de BURCHTBOUWER, geboren 1300, zoon van Daniel de KRUISVAARDER (zie 1895) en N.N. (zie 2487).
Gehuwd met N.N. (zie 2486).
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel de BAENROCKS (zie 78).

1013    Aartje van BUREN, geboren te Zwijndrecht (Zh).
Gehuwd op 20-10-1944 te Zwijndrecht (Zh), (Het echtpaar is in 1986 gescheiden) met Thomas Govert SCHEURWATER, 18 jaar oud (zie 4052).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leni (zie 3777).
   2.  Pieta (zie 3914).
   3.  Wanda (zie 4062).

1014    Adriaantje van der BURG.
Gehuwd met Jan RITMEESTER (zie 2996).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie 2997).

1015    Adriana van der BURG, Cassiere, geboren op 03-02-1951 te Heerjansdam (Zh), gedoopt te Heerjansdam (Zh), dochter van Adrianus van der BURG (zie 1017) en Adriana Cornelia Bastiaantje (Jaantje) de PENNING (zie 2592).
Ondertrouwd te Heerjansdam (Zh), gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1973 te Heerjansdam (Zh) met Gert SCHOP (zie 4158).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie (zie 4156).
   2.  Adrianus (zie 4155).
   3.  Adriana Cornelia Bastiaantje (zie 4154).

1016    Adriana Cornelia Bastiaantje van der BURG, geboren op 22-04-1972 te Heerjansdam (Zh), dochter van Cornelis van der BURG (zie 1020) en Lenie BRAVENBOER (zie 959).
 
1017    Adrianus van der BURG, Landarbeider/Grondwerker, geboren op 03-04-1917 te Heerjansdam (Zh), zoon van Cornelis (Kees) van der BURG (zie 1019) en Bastiaantje COMIJS (zie 1044).
Ondertrouwd op 16-10-1947 te Heerjansdam (Zh), gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-10-1947 te Heerjansdam (Zh) met Adriana Cornelia Bastiaantje (Jaantje) de PENNING, 21 jaar oud (zie 2592).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (zie 1020).
   2.  Adriana (zie 1015).
   3.  Johannes (zie 1023).
   4.  Bastiaantje (zie 1018).

1018    Bastiaantje van der BURG, Secretaresse, geboren op 26-01-1961 te Heerjansdam (Zh), dochter van Adrianus van der BURG (zie 1017) en Adriana Cornelia Bastiaantje (Jaantje) de PENNING (zie 2592).
Ondertrouwd te Heerjansdam (Zh), gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-06-1982 te Heerjansdam (Zh) met Alexander Leonardus van der WILT, 22 jaar oud (zie 5182).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frank (zie 5184).
   2.  Amanda Adrieenna (zie 5183).

1019    Cornelis (Kees) van der BURG, geboren op 30-04-1884 te Ridderkerk, overleden op 24-08-1958 te Heerjansdam op 74-jarige leeftijd, begraven op 27-08-1958 te Heerjansdam.
Gehuwd te Heerjansdam (Zh) met Bastiaantje COMIJS (zie 1044).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus (zie 1017).

1020    Cornelis van der BURG, Dakdekker/Uitvoerder, geboren op 04-04-1948 te Rotterdam (Zh), gedoopt te Heerjansdam (Zh), zoon van Adrianus van der BURG (zie 1017) en Adriana Cornelia Bastiaantje (Jaantje) de PENNING (zie 2592).
Ondertrouwd te Ridderkerk (Zh), gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-02-1971 te Barendrecht (Zh) met Lenie BRAVENBOER, 18 jaar oud (zie 959).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
1021    Jan Leendert van der BURG, geboren op 10-10-1955 te Hendrik Ido Ambacht (Zh), , 's avonds half negen aan de Dorpsstraat 18 (Geboorteakte 89/1955), zoon van Pieter van der BURG (zie 1025) en Aletta SCHEURWATER (zie 3167).
 
1022    Jerremy van der BURG, geboren op 29-07-1986 te Heerjansdam (Zh), zoon van Johannes van der BURG (zie 1023) en Monique MONSTER (zie 2336).
 
1023    Johannes van der BURG, Dakdekker, geboren op 22-05-1956 te Heerjansdam (Zh), zoon van Adrianus van der BURG (zie 1017) en Adriana Cornelia Bastiaantje (Jaantje) de PENNING (zie 2592).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-04-1984 te Ridderkerk (Zh) met Monique MONSTER, 19 jaar oud (zie 2336).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jerremy (zie 1022).

1024    moeder van der BURG.
 
1025    Pieter van der BURG, geboren op 04-03-1930, overleden op 05-09-1988 op 58-jarige leeftijd, begraven te Hendrik Ido Ambacht (Zh).
Gehuwd te Hendrik Ido Ambacht (Zh) met Aletta SCHEURWATER (zie 3167).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Leendert (zie 1021).

1026    vader van der BURG.
 
1027    vader van der BURG.
 
1028    Wout van der BURG, geboren op 14-02-1974 te Heerjansdam (Zh), gedoopt te Heerjansdam (Zh), zoon van Cornelis van der BURG (zie 1020) en Lenie BRAVENBOER (zie 959).
 
1029    Jenetta van BURGEL, geboren op 05-09-1897 te Almkerk, overleden op 29-06-1966 te Haarlemmermeer (NH) op 68-jarige leeftijd, dochter van Johannes Leendert van BURGEL (zie 1030) en Aagje ROMIJN (zie 3000).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-10-1918 te Almkerk met Teunis Jan Willem SCHEURWATER, 21 jaar oud (zie 4034).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie 3835).
   2.  Aagje (zie 3082).
   3.  Heiltje Elizabeth (zie 3506).
   4.  Nanning (zie 3871).
   5.  Pieternella (Petronella) (zie 3971).
   6.  Heiltje (zie 3500).
   7.  Heiltje (zie 3501).
   8.  Elisabeth (Bets) (zie 3400).
   9.  Johannes Leendert (zie 3733).
   10.  Teunis Jan Willem (zie 4035).

1030    Johannes Leendert van BURGEL.
Gehuwd met Aagje ROMIJN (zie 3000).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jenetta (zie 1029).

1031    Cornelia van den BURGER.
Gehuwd met Arie van der GRAAF (zie 1363).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (zie 1364).

1032    Willem van den BURGER.
Gehuwd op 28-02-1879 te Ridderkerk (Zh) met Kaatje BIESBROEK (zie 771).
 
1033    Adriaan BURGHOUT, Bouwknecht, geboren op 25-09-1848 te Emmickhoven (NB).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 22-05-1885 te Almkerk, (Huwelijksakte 9/1855) met Huibertje SCHEURWATER, 34 jaar oud (zie 3580).
 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software