Eerste blad    Vorig blad    Blad 81 van 129 bladen Volgend blad    Laatste blad

3049    Hendrik ROUBOS, overleden voor 18 april 1845.
Gehuwd met Pieternella de BOK (zie 894).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3050    Maria ROUBOS, geboren op 01-11-1821 te Uitwijk (NB), overleden op 09-02-1888 te Haarlemmermeer op 66-jarige leeftijd, dochter van Hendrik ROUBOS (zie 3049) en Pieternella de BOK (zie 894).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-04-1845 te Almkerk met Hendrik SCHEURWATER, 29 jaar oud (zie 3515).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Hendrik (zie 3460).
   2.  Hendrika (zie 3533).
   3.  Pieternella (zie 3957).
   4.  Klasina (zie 5420).

3051    Pietertje de RUIJTER, Bouwster.
Gehuwd 1770 te Ridderkerk (Zh) met Gerrit Lambertse van den BERG (zie 315), (Verkoping van Tienden in Zandelingen Ambacht op 3 Julij 1779, waarbijook Gerrit van den Berg aanwezig was) "Conditien ende Voorwaarden waarop, en naar welk de Hoog Ed: geboore vrouwe Agatha Margaretha Oem,Douariere van den Hoog welgebooren Heeren Eduard Pieter Ram vanSchalkwijck vrouwe van Zandelingen Ambagt & ca, & ca, voornemens isPublicq ten overstaan van Schout en Schepenen voornt. te verkopen (...).(...) De Hoog Ed. geb. vrouwe verkoperesse verkoopt haar Tienden (...).(...) ten Huizen van den Schout Jan Hendrik Schultz van Haegen teDordrecht (...). folio 23 rs: (...) De kopers zullen gehouden zijn(...). folio 25 rt (...) op alle welke generale en particuliereconditien wert geveilt het blok genaamt de Tienden van Gerrit Hendrik ofAdriaan Pieters Ambagt, agter de steenplaats, wesendehet Volgerland vanZandelingen Ambagt. gekogt bij (doorgehaald: Pieter Bakker) Maarte van't Zelfde f 132:--:--. Borgen: Willem van de Graaff & Gerrit van denBerg. Aldus gedaan, geveilt, verkogt en verborgt bij en ten overstaanvan en als in "thooft van dezen staet gemelt, op heden den tweeden Julij1794. (Getekend) J: H: Schultz van Haegen. Willem De Vries JanLeeuwenburg Jan de P. ".
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
3052    Geertruida van de RUIT.
Gehuwd op 01-09-1938 te Hendrik Ido Ambacht (Zh) met Thomas van den BERG, 21 jaar oud (zie 582).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
3053    Klazina RUITENBERG, overleden Werkendam voor 1900.
Gehuwd met Wouter Cornelis VISSER (zie 4974).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klazina Woutrina (zie 4962).

3054    Annigje de RUITER.
Gehuwd te Ridderkerk (Zh) met Leendert de HAAN (zie 1422).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3055    Elisabeth Kuijntje de RUITER.
Gehuwd met Cornelis de BOEF (zie 844).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3056    Gerrigje de RUITER.
Gehuwd met Huibert PUNT (zie 2916).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3057    Hendrika de RUITER.
Gehuwd met Jan de BONDT (zie 911).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3058    Johannes de RUITER, Sjouwerman, geboren 1866.
Gehuwd met Aartje VISSER (zie 4938).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (zie 3063).

3059    Leendert de RUITER.
Gehuwd met Maaike de SNOO (zie 4453).
 
3060    Maaike de RUITER, geboren 1856 te Hendrik Ido Ambacht (Zh).
Gehuwd te Hendrik Ido Ambacht (Zh) met Peter VERSCHOOR (zie 4868).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Pleun (zie 4863).

3061    Maaike de RUITER.
Gehuwd met Peter VERSCHOOR (zie 4869).
 
3062    Maaike de RUITER.
Gehuwd met Peter VERSCHOOR (zie 4870).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dingena Everdina Johanna (zie 4861).

3063    Pieter de RUITER, Scheepssmid, geboren 1891 te Hendrik Ido Ambacht (Zh), zoon van Johannes de RUITER (zie 3058) en Aartje VISSER (zie 4938).
Gehuwd op 15-03-1917 te Hendrik Ido Ambacht (Zh), (Huwelijksakte 6/1917) met Teuna van den BERG (zie 556).
 
3064    Cornelis Gerrits SACHT (SAGHT), Heemraad te Emmikhoven.
Gehuwd met Hilleke van LITTOY (zie 2161).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3065    Mariken Theunissen SACHT (SAGT), geboren te Sprang (NB), gedoopt 31-09-1640 te Sprang (NB).
Ondertrouwd op 25-11-1661 te Sprang (NB), gehuwd voor de kerk op 15-12-1661 te Sprang (NB) met Leendert Hendrix SCHEURWATER (zie 3774). Leendert werd vermeld als j.m. van Wasbeeck (Waspik) Bij een fragmentdopen te Waspik gevonden (dit is ook door Mevr. J.Ch. Jansen-van derWaals te Vlissingen bevestigd) Hendrina, ged. 30-05-1694, dochter vanPeeter Aartsen Scheur en Anneke Stevense Swart. (Dit zou kunnenbetekenen dat Leendert een zoon Aert had, die naar zijn grootvader vanmoeders kant genoemd is. In dat geval had Leendert een zoon Aert. Aerteen zoon Peeter en Peeter een dochter Hendrina. Voor de duidelijkheid isdeze volgorde ook in deze genealogie opgenomen. Dit wil echter nietzeggen dat deze veronderstelling goed is. Als uit nog te verrichtenonderzoek anders zal blijken, zal een en ander vanzelfsprekendaangepast, of verwijderd worden.).
 
3066    Anneke Cornelissen SAGT, dochter van Cornelis Gerrits SACHT (SAGHT) (zie 3064) en Hilleke van LITTOY (zie 2161).
Gehuwd op 08-12-1686 te Almkerk met Hendrik Bastiaansz. SCHEURWATER (zie 3523).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijke Henricx (zie 3998).
   2.  Bastiaan Hendriksz. (zie 3260).
   3.  Lientje Hendriksdr. (zie 3792).
   4.  Dingena Hendriksdr. (zie 3372).
   5.  Adriaan Hendriksz. (zie 3106).
   6.  Anna Hendriksdr. (zie 3186).
   7.  Bastiaantje Hendrikse (zie 3261).
   8.  Cornelis Hendriksz. (zie 3339).
   9.  Hilleke Hendrikse (zie 3566).

3067    Thonis Michiels SAGT.
Gehuwd met Adriaentje Hendriks SCHEURWATER (zie 3117).
 
3068    Lena SALIE.
Ondertrouwd te Hendrik Ido Ambacht (Zh), gehuwd op 09-05-1840 te Hendrik Ido Ambacht (Zh) met Arie van den BERG, 24 jaar oud (zie 204).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
3069    Jannigje SANNER, overleden op 25-01-1972.
Gehuwd met Willem SCHEURWATER (zie 4087).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie 3729).
   2.  Wouter (zie 4134).

3070    Willempje Teunisdr. van SANTE.
Ondertrouwd op 13-10-1709 te Numansdorp (ZH). De mededeling van zijn voorgenomen huwelijk luidde aldus: "JanBiesbrouck jonge man van de Middelsluys ondertrouwd op 13 October 1709Willemijntje Teunisdr.van Zanten", gehuwd voor de kerk te Numansdorp (ZH) met Jan Mosisz. BIESBROECK, 22 jaar oud (zie 657).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
3071    Theodorus Jozef van der SCHAAF.
Gehuwd te Zwijndrecht (Zh) met Wilhelmina Pieternella van DOMMELE (zie 1106).
 
3072    Hendrikje SCHAAP.
Gehuwd met Gerrit VINK (zie 4926).
 
3073    Johannis Dircksz. SCHAAP, geboren te Sleeuwijk (NB).
Gehuwd met Elisabeth KANES (zie 1760).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3074    Willemken Johannes Dirks SCHAAP, gedoopt op 23-05-1745 te Woudrichem (NB), overleden op 08-02-1804 te Sleeuwijk (NB) op 58-jarige leeftijd, februari 1804. "Den 8e February 1804 verzoekt Cornelis Scheurwaater, acte pro deo, omte begraven het lijk van zijn moeder Willemke Schaap, wed. CornelisScheurwaater, alhier overleeden en te Woudrichem begraven". Er werd nietgeluyt. Dochter van Johannis Dircksz. SCHAAP (zie 3073) en Elisabeth KANES (zie 1760).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11-09-1764 te Woudrichem (NB) met Cornelis Cornelisz. SCHEURWATER, 25 jaar oud (zie 3334).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Cornelisz. (zie 3671).
   2.  Anna Cornelisdr. (zie 3183).
   3.  Jan Cornelis (zie 3670).
   4.  Anneke (zie 3194).
   5.  Cornelis Cornelisz. (zie 3335).
   6.  Elizabeth (zie 3402).
   7.  Elizabeth (zie 3403).
   8.  Elisabeth Kornelisdr. (zie 3399).
   9.  Johanna (zie 3716).
   10.  Johannis (zie 3740).
   11.  Johannis (zie 3741).
   12.  Johannis (zie 3742).
   13.  Leendert (zie 3772).
   14.  "kint" (zie 4145).

3075    Martijntje SCHAAY, geboren op 04-04-1901, overleden op 23-03-1979 op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan SCHEURWATER (zie 3635).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika (zie 3542).
   2.  Hennie (zie 3557).
   3.  Henriëtte (zie 3558).
   4.  Jan (zie 3665).

3076    Michilia Helena SCHAAY.
Gehuwd met Wouter de BIE (zie 639).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
3077    Aleida Theodora SCHENK.
Gehuwd met Dirk KRUITHOF (zie 1928).
 
3078    Gerrit Dirks SCHENK, gedoopt te Bleskensgraaf (ZH), overleden op 27-01-1811 te Heinenoord (Zh), voor.
Gehuwd op 27-01-1811 te Heinenoord (Zh) met Cornelia KRUITHOF, 46 jaar oud (zie 1915).
 
3079    Aagje SCHEURWATER, geboren op 25-04-1843 te Zwijndrecht (Zh), (Geboorteakte 32/1843), overleden op 23-11-1873 te Zwijndrecht (Zh) op 30-jarige leeftijd, om 19.30 uur in het huis Wijk B nr. 78. Overlijdensakte 109/1873. Begraven te Zwijndrecht (Zh), dochter van Hendrik (Henry) SCHEURWATER (zie 3530) en Pietertje van LOON (zie 2198).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-11-1872 te Zwijndrecht (Zh) met Bastiaan van HALEN (zie 1444).
 
3080    Aagje SCHEURWATER, geboren op 17-08-1845 te Zwijndrecht (Zh), (Geboorteakte 63/1845. Adres geboortehuis B 54) Getuigen bij degeboorteaangifte waren Johannes Boele, 30 jaar, smid en Arie van Eyck,38 jaar, kleermaker. Overleden op 02-06-1904 te Zwijndrecht (Zh) op 58-jarige leeftijd, om 18.00 uur in het huis Wijk B 47. Haar overlijden werd aangegeven doorde aanspreker Dirk Arnoldus Staat, 51 jaar en de 71 jarige HendrikStehouwer. Overlijdensakte nr. 51/1904. Dochter van Arie SCHEURWATER (zie 3219) en Pieternella (Pietertje) van der NET (zie 2405).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-08-1867 te Zwijndrecht (Zh) met Leendert de DEUGD, 20 jaar oud (zie 1072).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
3081    Aagje SCHEURWATER, geboren op 20-06-1886 te Ridderkerk (Zh), namiddag 17.00 uur op het adres Wijk A 196. Geboorteakte 162/1886.Getuigen waren de Ridderkerkse veldwachters Jozias de Waard en PieterVogelaar. Overleden op 27-10-1886 te Ridderkerk (Zh), 129 dagen oud, 's morgens om 10.00 uur in het huis Wijk A 196. Overlijdensakte145/1886. Dochter van Cornelis SCHEURWATER (zie 3294) en Aagje van DALEN (zie 1049).
 
3082    Aagje SCHEURWATER, geboren op 20-04-1920 te Gorinchem, overleden op 04-03-2000 te Gorinchem op 79-jarige leeftijd, dochter van Teunis Jan Willem SCHEURWATER (zie 4034) en Jenetta van BURGEL (zie 1029).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-11-1946 te Gorinchem met Klaas van HOOGDALEM, 36 jaar oud (zie 1550), (Woont W. de VriesRobéweg 244 in Gorinchem. Tel.01830-24887).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
3083    Aagje SCHEURWATER, geboren op 16-05-1928 te Hendrik Ido Ambacht (Zh), (Geboorteakte 62/1928), overleden op 28-05-1972 op 44-jarige leeftijd, begraven te Zwijndrecht (Zh), dochter van Aalbert SCHEURWATER (zie 3086) en Maria de JONG (zie 1684).
Ondertrouwd op 22-11-1950 te Hendrik Ido Ambacht (Zh), gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-12-1950 te Hendrik Ido Ambacht (Zh) met Pieter SCHOUTEN (zie 4168). Zij gingen wonen Zwijndrecht Wijk F 38 (Develweg in Heer OudelandsAmbacht ofwel de Pieterman). Na het overlijden van Aagje is Piethertrouwd met H. Venendaal. Zij gingen na de onteigening van hettuindersbedrijf in de Pieterman, wonen in Sleeuwijk.
 
3084    Aagje SCHEURWATER, geboren op 01-07-1942 te Zwijndrecht (Zh), dochter van Arie SCHEURWATER (zie 3235) en Geertruida Wilhelmina van BEZOOIJEN (zie 634).
 
3085    Aagtje SCHEURWATER, Arbeidster, te Emmickhoven, geboren op 24-04-1798 te Almkerk, overleden op 04-06-1852 te Almkerk op 54-jarige leeftijd, dochter van Dirk SCHEURWATER (zie 3373) en Ariaantje van den HEUVEL (zie 1513).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-11-1821 te Emmickhoven (NB) met Nikolaas ROMIJN, 25 jaar oud (zie 3013).
 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software