Familie Scheurwater

Bron:

Omschrijving

Soort Waarde
Datum titel
Afkorting
Autoriteit
Auteur
Plaats
Publicatie
Referentienummer
Referentietype

Tekst

Bij vonnis der Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, van vijf entwintig Juni negentien honderd negentien, ingeschreven den negentiendeDecember daaraanvolgende, is het in nevenstaande akte vermelde huwelijkdoor echtscheiding ontbonden verklaard.